znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

Vyhlášení nejlepších závodníků
za období let 1994 – 2004

Kategorie 1: ZÁVODNÍK S NEJLEPŠÍM PRŮMĚRNÝM UMÍSTĚNÍM
Zařazeni: všichni závodníci, kteří se zúčastnili alespoň tří závodů.
Určení pořadí: dle průměrného umístění ve všech závodech, kterých se závodník zúčastnil.
1.Jana Nyklová2,0
2.Helena Nyklová2,2
3.Jakub Votápek2,2

Kategorie 2: ZÁVODNÍK S NEJLEPŠÍM BODOVÝM PRŮMĚREM
Zařazeni: všichni závodníci, kteří se zúčastnili alespoň tří závodů.
Určení pořadí: dle průměrného počtu bodů ze všech závodů, které závodník dokončil a umístil se na bodované pozici.
1.Jakub Votápek760
2.Petr Sedlák754
3.Eva Sedláková754

Kategorie 3: NEJLEPŠÍ JEDNOTLIVEC
Zařazeni: všichni závodníci.
Určení pořadí: dle bodů z jednotlivých závodů, s tím, že u vícečlenných družstev byly body děleny počtem členů družstva.
1.Vladimír Mencl2745
2.Martin Míček2739
3.Jana Nyklová2430

Kategorie 4: ZÁVODNÍK S NEJČASTĚJŠÍ ÚČASTÍ
Zařazeni: všichni závodníci.
Určení pořadí: podle počtu účastí.
1.Hana Menclová14x
2.Martin Míček13x
3.Vladimír Mencl12x

Kategorie 5: ZÁVODNÍK S NEJVÍCE BODY V ŘADĚ ZA SEBOU
Zařazeni: všichni závodníci, kteří alespoň jednou bodovali ve dvou po sobě jdoucích závodech.
Určení pořadí: dle bodů ze závodů, kterých se závodník účastnil v řadě – bez přerušení.
1.Tomáš Gajar3954
2.Martin Míček2811
3.Alena Kostková2377

Kategorie 6: ZÁVODNÍK S MIMOŘÁDNÝM VÝKONEM
Zařazeni: všichni závodníci, kteří svým výkonem velmi překvapili.
Určení pořadí: porotou.
1.Alena Kostková2x za sebou 2. místo v CZOC
2.Vladimír Menclv pěti různých závodech 1. místo
3.Helena Nyklová3x za sebou 1. místo v K293 TOUR

Kategorie 7: CENA ÚTĚCHY
Zařazeni: všichni závodníci, kteří se nedostali do první trojice v žádné z ostatních kategorií.
Určení pořadí: porotou.
1.Martin Dvořák
2.Hynek Pášma
3.Martin Havelka

Kategorie 8: NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍK
Zařazeni: všichni závodníci.
Určení pořadí: podle aktuálního žebříčku CYKLO K293.
1.Tomáš Gajar2863
2.Hana Menclová2702
3.Martin Míček2696