znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V provozu je 21 denních linek (č. 1-9, 12-19, 21-24), dvě noční linky (č. 51 a 52) a několik zvláštních linek. Hlavní přestupní zastávkou je Tržnice, kterou prochází většina linek MHD. Důležitými přestupními body jsou také zastávky Elite a Nemocnice. Do systému linek MHD je začleněna také lanová dráha Imperial.

Denní linky jsou v provozu v pracovní dny od 5.00 do 22.30 hodin a v sobotu, neděli a svátek od 6.30 do 22.30 hodin. Ve zbývajících časových obdobích jsou v provozu linky noční. Noční a vybrané denní linky na sebe v zastávce Tržnice navazují, a to následovně:

dále v pracovní dny:
dále v sobotu, neděli a ve svátek:

Cestující má možnost zakoupit si jízdenku před nástupem do vozidla (např. v novinových stáncích nebo prostřednictvím mobilního telefonu), při nástupu do vozidla prostřednictvím bezkontaktní platební karty nebo u řidiče (řidič ovšem prodává pouze dražší přestupní jízdenky). Platným jízdním dokladem je dále čipová karta s nahraným časovým jízdným na aktuální období. Prodej čipových karet je zajišťován v Předprodeji jízdenek MHD v Zeyerově ulici.

Nástup do vozidel MHD je následující – od 4 do 19 hodin mohou cestující využívající časové jízdné a cestující, kteří mají dle tarifu nárok na bezplatnou přepravu, využít k nástupu všechny dveře autobusu. Cestující, kteří si hodlají zakoupit jízdenku prostřednictvím bezkontaktní platební karty, mohou v této době využít k nástupu první nebo druhé dveře. V ostatních případech nastupují cestující předními dveřmi a jsou povinni se prokázat řidiči platným jízdním dokladem nebo si u něj zakoupit jízdenku. Kontrola platnosti čipové karty se provádí jejím přiložením k označenému čtecímu zařízení.

Cestující s jízdenkou zakoupenou předem jsou povinni při prvním nástupu tuto jízdenku neprodleně označit v označovacím strojku, který se nachází v prostoru předních dveří u řidiče.

Platnost přestupních jízdenek končí uplynutím doby jejich platnosti od data a času označení.

V době hlavních školních prázdnin (od 1.7. do 31.8.) a po vánočních svátcích (od 27.12. do 31.12.) se na vybraných linkách zavádí v pracovní dny tzv. prázdninový provoz. Jedná se o linky č. 3, 6 a 15.

Cestující mohou při jízdě v dosahu linek MHD využít i příměstské linky č. 421101 až 421104, 421110, 421111, 421146 až 421148 a 421201 za tarif MHD (platí zde jednotlivé jízdenky, krátkodobé časové jízdenky i časové jízdenky). Nástup do vozidel příměstské dopravy je pouze předními dveřmi a všichni cestující jsou povinni se prokázat řidiči platným jízdním dokladem nebo si u něj zakoupit jízdenku.

Telefony

  • Dopravní podnik (ústředna): 353 505 311
  • dispečink a informace (MHD): 353 505 353
  • dispečink a informace (příměstská doprava): 353 504 518

Další kontakty

  • Internetové stránky: www.dpkv.cz
  • E-mail: dpkv@dpkv.cz
  • Připomínky k jízdním řádům: jizdnirady@dpkv.cz