znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA PRO CYKLISTICKÝ ZÁVOD
OKRUŽNÍ CESTOU

1. Přihlášení se na závod

 1. Přihlášení se na závod je možné dvěma způsoby:

  • do 24 hodin před startem závodu u vedení K293, a to osobně, písemně nebo telefonicky;
  • 15 minut před startem u pořadatelů v samotném místě startu; v tomto případě však nemusí pořadatelé závodníka přihlásit (např. v případě, že je již dovršen maximální možný počet závodníků).

 2. Na závod se může přihlásit jen ten, kdo vlastní nebo si alespoň zajistí plně pojízdné cyklistické kolo jakéhokoli typu a druhu v dobrém technickém stavu.

 3. Všichni závodníci musí být v místě startu nejdéle 15 minut před samotným startem.

 4. Startovné se neplatí.


2. Začátek závodu

 1. Je-li závodníků méně než 5, mohou závodit i pořadatelé.

 2. Závodí-li pořadatelé, musí jet jeden z nich jako první a jeden z nich jako poslední závodník.

 3. Jednotliví závodníci se mohou dohodnout na pořadí startu, a to do 12 minut před startem; nedohodnou-li se, rozlosují pořadí startů pořadatelé.

 4. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů určit pořadí startu (nebo jeho část) direktivně.

 5. V době 10 až 5 minut před startem seznámí pořadatelé hromadně závodníky s pravidly závodu a jinými důležitými fakty.

 6. Zbývající doba po udělení instrukcí do 1 minuty před startem je určena pro zodpovězení případných dotazů závodníků.


3. Trasa závodu a její průjezd

 1. Trasa závodu měří přesně 6 km.

 2. Start trasy je na horním začátku Okružní cesty v úrovni závory a je vyznačen dvojitou čarou přes celou šíři silnice a nápisem "START".

 3. Cíl trasy je u Beethovenova altánu, přesně 6000 metrů od místa startu, a je vyznačen trojitou čarou přes celou šíři silnice a nápisem "CÍL".

 4. Po trase závodu se nachází kilometráž, značená jednoduchou čarou přes celou šíři silnice s údajem o zbývající vzdálenosti do cíle; tato kilometráž se nachází postupně od místa startu v 1000 m (s údajem “5 km”), v 2000 m (“4 km”), v 3000 m (“3 km”), v 4000 m (“2 km”), v 5000 m (“1 km”), v 5500 m (“500 m”), v 5800 m (“200 m”) a v 5900 m (s údajem “100 m”).

 5. Po trase závodu se nachází na vozovce několik nakreslených varovných značek, které slouží k upozornění závodníků před prudkými zatáčkami, nebezpečnými nerovnostmi silnice, a podobně.


4. Průběh závodu, nestartují-li pořadatelé

 1. 10 minut před startem si všichni pořadatelé seřídí hodinky s přesností na jednu sekundu; jeden z nich pak zůstane v místě startu a druhý se přesune do místa cíle.

 2. První závodník startuje v oficiálním čase startu, další závodníci po 5 minutách.

 3. První pořadatel (v místě startu) startuje jednotlivé závodníky a po startu posledního závodníka se přesune do místa cíle.

 4. Druhý pořadatel (v místě cíle) měří závodníkům jednotlivé časy dojezdu do cíle.


5. Průběh závodu, startují-li pořadatelé

 1. Před startem si všichni pořadatelé seřídí hodinky s přesností na jednu sekundu.

 2. První startuje v oficiálním čase startu jeden z pořadatelů; ten si v místě cíle sám změří svůj čas dojezdu a potom měří jednotlivé časy dojezdu i ostatním závodníkům.

 3. Další závodníci startují po 5 minutách a startuje je druhý z pořadatelů, který zůstal v místě startu; ten se 5 minut po odstartování posledního závodníka sám odstartuje.


6. Všeobecné pokyny pro start, průběh závodu a uspořádání druhých pokusů

 1. Závodník startuje tak, že se jeho přední kolo dotýká silnice před čarou, vymezující start; v čase startu musí být závodník v klidu a alespoň jedna jeho noha se musí dotýkat silnice.

 2. Každý závodník musí jet tak, aby mohl včas zareagovat před případnou překážkou (člověk na trase, spadlá větev do silnice apod.) a zabránit případné hrozící kolizi.

 3. Vyskytne-li se závodníkovi na trase překážka, která způsobí jeho zdržení, může závodník svůj pokus prohlásit za neplatný. Zopakovat ho může ovšem pouze v případě, že to svolí pořadatelé.

 4. Po dojetí všech závodníků do cíle se mohou jednotliví závodníci dohodnout na druhém pokusu; ten je však zcela dobrovolný; v případě, že mezi závodníky je zájem o druhý pokus, vrátí se příslušní závodníci s pořadateli na start a vše probíhá jako při prvním pokusu.


7. Vyhodnocení soutěže

 1. Při vyhodnocování soutěže se závodníkům, kteří jeli dvakrát, započítává ze dvou dosažených časů pouze ten lepší.

 2. Do celkové statistiky soutěže se započítávají všechny dosažené časy.

 3. Pořadatelé vyhodnotí případné připomínky soutěžících a vyhlásí pořadí na prvních třech místech, a to od třetího místa k prvnímu; zároveň ponechají k nahlédnutí startovní listinu s kompletními výsledky a pořadím; závodník na 1. místě obdrží cenu.

 4. Pořadatelé mohou na základě vlastního zjištění nebo na základě připomínek závodníků před uzavřením výsledků rozhodnout o neuznání dosaženého času nebo diskvalifikaci.


8. Penalizace

 1. Pořadatelé během závodu kontrolují dodržování jeho pravidel.

 2. Pokud závodník jakýmkoli způsobem záměrně brání jinému soupeři v plynulém průjezdu trati, klade mu nástrahy nebo překážky, bude podle konkrétní situace potrestán, a to dle bodu 7d.

 3. V případě, že závodník použije během své jízdy jakýkoli jiný dopravní prostředek než kolo, se kterým odstartoval, bude potrestán dle bodu 7d.

 4. V dalších sporných situacích rozhodnou o penalizaci pořadatelé.


9. Účinnost

Tato pravidla platí od 1.4.1998.


Příloha č. 1 – kilometráž a značení místa startu a cíle.
Příloha č. 2 – varovné značky.