znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

CYKLISTICKÝ ZÁVOD S DOPLŇKOVOU DISCIPLÍNOU

Cyklistický závod s doplňkovou disciplínou (CZDD) vznikl v roce 2005 a nahradil Cyklistický závod Okružní cestou, který se konal v letech 1994 až 2004. Jak již název napovídá, jedná se o  závod složený ze dvou disciplín. Hlavní disciplínou je vždy rychlostní cyklistický závod s převážně klesající trasou, která se každoročně mění. Rovněž doplňková disciplína je pokaždé jiná.

V cyklistickém závodě jsou závodníci startováni v pětiminutových intervalech a pořadí je určeno podle dosažených časů. Způsob hodnocení doplňkové disciplíny je každý rok jiný v závislosti na jejím druhu.

V obou disciplínách je stanoveno na základě dosažených výsledků pořadí. Závodníci na 1. až 12. místě obdrží předem daný počet bodů a konečné pořadí závodu se určí na základě součtu bodů z obou disciplín.