znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

K293 TOUR

K293 TOUR je cyklistický závod, ve kterém závodníci zdolávají předem neznámou trasu. Při tom odpovídají na kontrolní otázky, hledají obálky s teoretickými otázkami, na které také odpovídají, a plní další úkoly dle prospektu s popisem trasy či instrukcí pořadatelů.

Trasa závodu je popsána v prospektu, který závodníci obdrží těsně před startem. Popis je situační – to znamená, že nejde dopředu určit, kudy trasa povede. V popisu se totiž nenacházejí žádné místopisné názvy. Směr je popsán buď slovy doleva, doprava, rovně, častěji však konkrétním popisem (např. z kopce, po značené turistické cestě, kde je vidět značka zákaz vjezdu apod.). Podrobnější informace jak se orientovat v prospektu najdete v části „Prospekt”.

Kontrolní otázky jsou otázky uvedené přímo v prospektu s popisem trasy a slouží jako důkaz toho, že závodníci tímto místem projeli. Vztahují se vždy ke stanovišti, u kterého jsou uvedeny (příklad: dojeli jste k posedu a v prospektu je uvedena otázka „Kolik příček má žebřík na posed?”). Za správnou odpověď získá družstvo body, jejichž výše je uvedena v prospektu.

Po trase je schováno několik obálek s teoretickými otázkami. Tato místa jsou přesně popsána v prospektu (příklad: „Dojeli jste ke kamennému sloupu. U něj hledejte obálku s teoretickými otázkami.”). Závodník hledá obálku zabalenou v igelitovém pytlíku, z níž si vezme jeden list s otázkami (všechny listy na jednom stanovišti obsahují stejné otázky) a obálku vrátí na původní místo. Na listu se nacházejí otázky různorodých témat. Za správné odpovědi získá družstvo body, jejichž výše je uvedena v prospektu.

Po trase závodu se mohou nacházet různé úkoly. Tyto úkoly mohou být uvedeny přímo v prospektu, v obálce s otázkami nebo mohou být zadány v průběhu závodu. Za splnění těchto úkolů obdrží družstvo body, jejichž výše je uvedena v prospektu.

Odpovědi na kontrolní otázky, teoretické otázky nebo další úkoly zadané po trase zapisuje družstvo do formuláře, který obdrží před startem.


Cyklistický závod K293 TOUR vznikl v roce 1995. Jako organizátoři jsme se tenkrát inspirovali „Lázeňskou cyklokros rallye”, jíž jsme se na jaře téhož roku zúčastnili. Rozhodli jsme se tenkrát uspořádat cyklistické závody, ve kterých by nehrál hlavní úlohu čas, ale spíše všelijaké úkoly. Aby závod sloužil jednak k příjemnému zasportování, ale také k pobavení se jednotlivých soutěžících.

A tak se v říjnu 1995 uskutečnil první ročník K293 TOUR. Závod měl tenkrát jen jednu etapu a měřil pouhých 32 kilometrů. Závodníci měli na zdolání trasy 5 hodin a během jízdy odpovídali na 9 lehkých kontrolních otázek a hledali 5 obálek s teoretickými otázkami, na které samozřejmě také odpovídali.

Jelikož byl závod úspěšný, rozhodli jsme se v jeho pořádání pokračovat. Od 2. ročníku je závod dvouetapový (dvoudenní) a trasa závodu se prodloužila na zhruba 60 km pro první etapu a 50 km pro druhou etapu.

Hlavním nepřítelem závodů se od začátku stalo počasí, které bylo vždy při konání závodů o druhém říjnovém víkendu velice špatné. Proto došlo od 5. ročníku k přesunutí termínu o měsíc dříve.

Start letošního ročníku K293 TOUR se uskuteční na okraji Plzně a jeho hlavním pořadatelem je Jakub Mráz.

Luboš Polák a Jakub Mráz – zakladatelé závodu