znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2001 - 7. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. ETAPA
Stanoviště 2.3
Zámecký vrch
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Jak je podle této cedule výletní restaurant daleko?
odpověď: 360 m
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.6
Okružní cesta – rozcestník pod altánem Na výšině
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Sečtěte všechny kilometrické údaje na všech směrových ukazatelích.
odpověď: 36,8
úspěšnost: 100%
Stanoviště 9.2
Okružní cesta – rozcestník u chaty Na rozcestí
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Jaká je podle rozcestníku vzdálenost do Bochova?
odpověď: 17 km
úspěšnost: 100%
Stanoviště 12.7
Kolová – křižovatka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Z jakého roku je tento transformátor?
odpověď: 1926
úspěšnost: 100%
Stanoviště 13.1
Silnice Kolová – Pila
OBÁLKA č. 1
otázka: Jaký je ciferný součet všech čísel na pumpě na stanovišti 22.0?
odpověď: 45, 47, 77 nebo 79
úspěšnost: 100%
otázka: Jaká doporučená rychlost byla v obci Kolová (stanoviště 12.1)?
a) 20 km/h
b) 30 km/h
c) 40 km/h
odpověď: c
úspěšnost: 100%
Stanoviště 15.0
Pila – tesařství
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Kdo je jeho vlastníkem?
odpověď: Josef Truhlář
úspěšnost: 100%
Stanoviště 18.0
Silnice Pila – Rybničná, závora
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Kolik je na ní černých pruhů?
odpověď: 8
úspěšnost: 100%
Stanoviště 20.3
Rybničná – autobusová zastávka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Jakou maximální pokutu může uložit obec Bochov osobě při výkonu podnikatelské činnosti za znečištění veřejného prostranství?
odpověď: 200.000 Kč
úspěšnost: 83%
Stanoviště 23.6
Čedičový důl u Číhané
OBÁLKA č. 2
otázka: Ve kterém městě se narodil zatím poslední vítěz Wimbledonu?
odpověď: Split
úspěšnost: 67%
otázka: Kolik procent obyvatel Guatemaly tvoří černoši?
a) 2
b) 29
c) 65
odpověď: a
úspěšnost: 83%
Stanoviště 24.5
Číhaná
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Jak se jmenuje zdejší myslivecké sdružení?
odpověď: Mirotický les
úspěšnost: 100%
Stanoviště 27.6
Svinov – kaple
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Z jakého roku je kaple?
odpověď: 1827
úspěšnost: 100%
Stanoviště 29.4
Silnice Svinov – Chylice
OBÁLKA č. 3
otázka: Rozmístěte 10 bodů tak, aby byly v pěti řadách a v každé řadě byly 4 body (k řešení použijte druhou stranu formuláře na odpovědi).
odpověď:
úspěšnost: 67%
otázka: Ve známém českém seriálu Nemocnice na kraji města nehraje:
a) Jaroslav Moučka
b) Oldřich Kaiser
c) Jana Preissová
odpověď: c
úspěšnost: 100%
Stanoviště 30.2
Chylický mlýn
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Co je na tomto pozemku kromě vjezdu ještě zakázáno?
odpověď: sekání trávy
úspěšnost: 100%
Stanoviště 32.9
Rybník před Toužimí
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Jaká je zde lovná míra kapra?
odpověď: 40 cm
úspěšnost: 100%
Stanoviště 34.7
Toužim – náměstí
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Jak se jmenuje místní „Coop – supermarket“?
odpověď: Střela
úspěšnost: 100%
Stanoviště 39.0
Políkno
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Jaké má poštovní schránka číslo?
odpověď: 9
úspěšnost: 100%
Stanoviště 40.0
Silnice Políkno – Dolní Luhov, železniční přejezd
OBÁLKA č. 4
otázka: Jakým způsobem, kromě dovršení věku 18 let, lze v ČR nabýt zletilosti?
odpověď: uzavřením manželství
úspěšnost: 100%
otázka: V jakém roce byl v Čechách poprvé zaveden letní čas?
a) 1916
b) 1940
c) 1979
odpověď: a
úspěšnost: 17%
Stanoviště 42.4
Cesta z Dolního Luhova do Buče – smírčí kříž
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Jaké je na něm číslo?
odpověď: 1970
úspěšnost: 100%
Stanoviště 43.4
Cesta z Dolního Luhova do Buče – U obrázku
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Jaký živočich je nakreslený pod ptačí budkou?
odpověď: sova
úspěšnost: 100%
Stanoviště 47.6
Vlkošov
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Na jaký sortiment je na okně tohoto domu reklama?
odpověď: Úněšovské uzeniny
úspěšnost: 100%
Stanoviště 49.8
Zhořec – hospoda
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Jaké pivo má reklamu na zdi hospody?
odpověď: Chodovar
úspěšnost: 100%
Stanoviště 50.3
Most za Zhořcem
OBÁLKA č. 5
otázka: Z jakého roku byla kaplička na stanovišti 40.7?
odpověď: 1930
úspěšnost: 50%
otázka: Jak se jmenuje náměstí ve Vatikánu?
a) sv. Petra
b) sv. Pavla
c) papežské
odpověď: a
úspěšnost: 83%
Stanoviště 52.5
Posed u cesty do Leopoldova
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Kolik příček má žebřík na posed?
odpověď: 14
úspěšnost: 100%
Stanoviště 55.3
Březín – penzion Hacienda
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jak se jmenuje penzion v domě č. 47?
odpověď: Hacienda
úspěšnost: 100%
Stanoviště 58.6
Skelná Huť
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Jaká dopravní značka je před zatáčkou kromě značky „zatáčka vpravo“?
odpověď: nebezpečí smyku
úspěšnost: 75%

2. ETAPA
Stanoviště 2.2
Karlův Dvůr
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Co je napsáno na bílé ceduli, která směřuje k domu?
odpověď: uhlí
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.4
Krsy
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Sečtěte všechny cifry na této ceduli.
odpověď: 37
úspěšnost: 100%
Stanoviště 8.7
Silnice Krsy – Olešovice, rozcestník
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: V jaké jste nadmořské výšce?
odpověď: 492
úspěšnost: 100%
Stanoviště 9.9
Silnice Krsy – Olešovice, kamenný sloupek
OBÁLKA č. 1
otázka: Jaké číslo má silnice, po které pojedete mezi stanovišti 16.4 - 19.7?
odpověď: 2103
úspěšnost: 17%
otázka: Kolikaprocentní bylo klesání podle dopravní značky na stanovišti 7.8?
a) 10 %
b) 12 %
c) 16 %
odpověď: c
úspěšnost: 100%
Stanoviště 11.0
Olešovice – autobusová zastávka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Kdy se dnes tato schránka vybírá?
odpověď: nikdy
úspěšnost: 100%
Stanoviště 14.0
Silnice Úterý – Vidžín
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Co bylo původně na cedulce napsáno?
odpověď: Státní triangulace poškození se trestá
úspěšnost: 17%
Stanoviště 18.2
Silnice Vidžín – Dobrá Voda, posed
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Kolik příček má žebřík na posed?
odpověď: 8
úspěšnost: 100%
Stanoviště 19.7
Silnice Vidžín – Dobrá Voda, odbočka na Bezděkov
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Jaké rádio má reklamu u křižovatky?
odpověď: Evropa 2
úspěšnost: 100%
Stanoviště 22.4
Bezděkov – rozcestník
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Na směrových ukazatelích na rozcestníku sečtěte všechny kilometrické údaje.
odpověď: 52,5
úspěšnost: 100%
Stanoviště 23.6
Silnice Bezděkov – Prachomety, sloup č. 28
OBÁLKA č. 2
otázka: Ve kterém roce se začal sériově vyrábět autobus Karosa B731?
odpověď: 1982
úspěšnost: 50%
otázka: Malajsie je federace tvořená:
a) 7 knížectvími
b) 13 státy
c) 30 hrabstvími
odpověď: b
úspěšnost: 83%
Stanoviště 26.2
Silnice Prachomety – Poseč, kóta 674
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Kolik je na závoře bílých pruhů?
odpověď: 6
úspěšnost: 100%
Stanoviště 28.5
Cesta z Poseče do Brtě – železniční přejezd
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Jaká firma vyrobila výstražnou značku „železniční přejezd jednokolejný“?
odpověď: Zemědělská a.s. KOLOVEČ
úspěšnost: 100%
Stanoviště 30.8
Brť – autobusová zastávka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Vynásobte čísla v jednotlivých polích.
odpověď: 360
úspěšnost: 100%
Stanoviště 33.6
Silnice Brť – Krásné Údolí, sloup el. vedení
OBÁLKA č. 3
otázka: Kolik mělo 20. století dnů?
odpověď: 36 525
úspěšnost: 50%
otázka: Jaký znak byl na pumpě na stanovišti 27.9?
a) mlýnské kolo
b) trojzubec
c) kohout
odpověď: b
úspěšnost: 100%
Stanoviště 35.2
Krásné Údolí – hostinec U Veselých
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Jaké má tento dům číslo?
odpověď: 70
úspěšnost: 100%
Stanoviště 37.9
Cesta z Odolenovic do Hlinek – posed
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Kolik má tento uzavřený posed okének?
odpověď: 4
úspěšnost: 100%
Stanoviště 40.0
Cesta z Odolenovic do Hlinek – dřevěná bouda
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Kolik stromů se nachází v okruhu 1 m od této boudy?
odpověď: 4
úspěšnost: 75%
Stanoviště 41.8
Cesta z Odolenovic do Hlinek – bouda s číslem
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Jaké?
odpověď: 23660
úspěšnost: 100%
Stanoviště 43.7
Hlinky – konec obce směr Stanovice
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Jaký areál je po levé straně?
odpověď: pastevní
úspěšnost: 100%
Stanoviště 44.0
Silnice Hlinky – Stanovice, sloup el. vedení
OBÁLKA č. 4
otázka: Kolik korun za kilometr jízdy může maximálně účtovat řidič taxislužby v Karlových Varech?
odpověď: 35
úspěšnost: 100%
otázka: Tato dopravní značka podle platných českých předpisů znamená:
a) jiné nebezpečí
b) nehoda
c) křižovatka se zvláštním režimem
odpověď: b
úspěšnost: 83%
Stanoviště 45.4
Dražov – autobusová zastávka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Kdy jede z této zastávky nejbližší autobus do Karlových Varů?
odpověď: v pondělí 4.54
úspěšnost: 67%
Stanoviště 48.3
Stanovice
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Jak se jmenuje zdejší velkoobchod elektro?
odpověď: Úsvit
úspěšnost: 100%
Stanoviště 55.2
Jungmannova stezka – fekula
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jaké je telefonní číslo do firmy, která tento lapač vyrobila?
odpověď: 0646 744023
úspěšnost: 0%
Stanoviště 58.6
Chata Na skalce
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Vynásobte kilometrické údaje na směrovce, na které je kilometrických údajů nejvíc.
odpověď: 48,75
úspěšnost: 100%