znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2002 - 8. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. ETAPA
Stanoviště 5.0
Kolová – příjezd od Olšových Vrat
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Jaké číslo má v této obci dům, ve kterém je základní škola?
odpověď: 97
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.0
Kolová – křižovatka
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Do jakého cíle je na rozcestníku největší vzdálenost?
odpověď: Toužim
úspěšnost: 100%
Stanoviště 10.3
Silnice Stanovice – Teplička
OBÁLKA č. 1
otázka: Na stanovišti 17.3 odhadněte vzdálenost mezi oběma brankami. (uvádějte v metrech; hodnocení: ±1 m - 10 bodů, ±2 m - 9 bodů, ±3 m - 8 bodů, … , ±10 m - 1 bod, více než ±10 m - 0 bodů)
odpověď: 37,75
úspěšnost: 88%
otázka: Vodní nádrž Stanovice byla vybudována v letech 1973 - 1978 na Lomnickém potoce jakožto:
a) protipovodňová hráz Lomnického potoka
b) zásobárna pitné vody pro Karlovy Vary
c) rekreační středisko a koupaliště pro oblast Karlových Varů
odpověď: b
úspěšnost: 100%
Stanoviště 13.1
Most u železniční zastávky Kfely
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Kolik svislých sloupků je na levém zábradlí mostu?
odpověď: 236
úspěšnost: 100%
Stanoviště 14.9
Kfely – cukrářství
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Kdo je jeho vlastníkem?
odpověď: J. Frouzová
úspěšnost: 100%
Stanoviště 16.3
Cesta z Kfel do Ležnice – sloup el. vedení
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Jaké má číslo?
odpověď: 175
úspěšnost: 100%
Stanoviště 18.0
Horní Slavkov – nad kostelem – značka zóna
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Od kolika do kolika hodin tato značka dnes platí?
odpověď: 0-24 hodin
úspěšnost: 12%
Stanoviště 18.4
Silnice Horní Slavkov – Háje
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Kolik prken tvoří na lavičce opěradlo?
odpověď: 3
úspěšnost: 100%
Stanoviště 21.2
Silnice Háje – Krásno
OBÁLKA č. 2
otázka: Na jaké ulici ležela radnice zaniklého města Litrbachy, jehož zesnulým je věnován kříž na stanovišti 27.2 ?
odpověď: Schonfelder Str.
úspěšnost: 100%
otázka: Kolik bylo v roce 2001 v autobusech karlovarské MHD průměrně denně označeno jízdenek?
a) 4353
b) 6487
c) 8621
odpověď: c
úspěšnost: 0%
Stanoviště 22.9
Krásno – náměstí
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Kdy byl pomník odhalen?
odpověď: 6.11.1963
úspěšnost: 100%
Stanoviště 24.9
Silnice Krásno – Sokolov, 2 km za Krásnem
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Jaký vstup je zde zakázaný?
odpověď: bez ohlášení
úspěšnost: 100%
Stanoviště 30.5
Podstrání – most
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Kolik je na něm bílých sloupků?
odpověď: 14
úspěšnost: 100%
Stanoviště 31.0
Silnice Krásno – Sokolov, odbočka na Rovnou
OBÁLKA č. 3
otázka: Doplňte pět chybějících slov v písničce Vrána od skupiny Buty.
(za každé správné slovo 2 body)
Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly.
Jedním okem, jedním ??? sleduje, co ostatní vrány.
Taky letí, taky letí, druhá vrána, třetí vrána.
Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem.
Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je ???.
Letí dlouho všechny spolu, jedna vrána jako druhá.
Na chvíli se ???, první vrána už se cítí
unavená, ???, tak se schová na konec hejna.
Letí, letí, letí, letí, letí, letí, letí, letí.
Letí vrány, letí, letí, ještě pořád letí vzduchem.
Nic si spolu ???, unavené černé vrány.
Až si najdou dobré místo, sednou si a budou klidně spát.
odpověď: uchem, chladí, vystřídají, unavená, neříkají
úspěšnost: 88%
otázka: Na koho památku byla zbudována lavička na stanovišti 23.1?
a) Josefa Labitzkého
b) Antonína Fellingera
c) Karla Dominy
odpověď: a
úspěšnost: 100%
Stanoviště 33.8
Vranovské pole
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Kolik EUR stála oprava zdejší lesní cesty v roce 2001?
odpověď: 42.656
úspěšnost: 100%
Stanoviště 35.9
Bílá hájovna – rozcestník
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Sečtěte všechny kilometrické údaje na všech směrových ukazatelích.
odpověď: 129
úspěšnost: 100%
Stanoviště 38.7
U dřevěnky
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Jaké číslo má strom na protější straně křižovatky?
odpověď: 189
úspěšnost: 100%
Stanoviště 41.4
Hvězda – rozcestník

GPS 50°02'14'' 12°40'21''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Z jakého roku je nejstarší cedule na rozcestníku?
odpověď: 1986
úspěšnost: 100%
Stanoviště 42.0
Cesta do Kladské – sloup č. 200 / 201
OBÁLKA č. 4
otázka: Kdy zemřel Sigismund, prinz von Schönburg - Waldenburg? (napovíme vám, že v nejbližší obci, do které přijedete, má hrobku)
odpověď: 11.11.1936
úspěšnost: 100%
otázka: Kolik % z celkové částky na opravu lesní cesty Bílá hájovna (cesta mezi stanovišti 33.8 - 35.9) zaplatily Lesy České republiky?
a) 25
b) 50
c) 75
odpověď: a
úspěšnost: 100%
Stanoviště 42.8
Kladská
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Jak se jmenuje zdejší hospoda, v níž kalkuloval ceny Jaroslav Straka?
odpověď: Myslivecká hospůdka
úspěšnost: 100%
Stanoviště 45.0
Silnice Kladská – Prameny, rozcestník
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Jaký obrázek je nakreslený na nejvýše umístěné směrové ceduli?
odpověď: rybí kostra
úspěšnost: 100%
Stanoviště 48.8
Prameny – restaurace
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Jak se jmenuje?
odpověď: U radnice
úspěšnost: 100%
Stanoviště 50.8
Most u Křížků
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Kolik je na zábradlí mostu černých pruhů?
odpověď: 18
úspěšnost: 100%
Stanoviště 51.0
Křížky
OBÁLKA č. 5
otázka: „Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.“ O jaké se jedná přísloví?
odpověď: Tichá voda břehy mele
úspěšnost: 100%
otázka: Ze silnice jsou vidět tři křížky. Který z nich je dřevěný?
a) levý
b) prostřední
c) pravý
odpověď: c
úspěšnost: 100%
Stanoviště 53.9
Nová Ves
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jaké číslo má budova, ve které sídlí obecní úřad?
odpověď: 200
úspěšnost: 100%
Stanoviště 57.9
Silnice Starý Dvůr – Bečov, hranice okresu
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Co je to za strom?
odpověď: javor
úspěšnost: 100%

2. ETAPA
Stanoviště 1.2
Nad Bečovem
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Kolik průstřelů je na značce zákaz vjezdu motorovým vozidlům?
odpověď: 10
úspěšnost: 100%
Stanoviště 4.0
Křižovatka u Bečovských rybníků
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Jaké číslo je na stromu u křižovatky?
odpověď: 206
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.5
Nový rybník – rozcestník
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Jaký je na směrových cedulích na rozcestníku logický ekvivalent ke slovu „rybníky“?
odpověď: Chloumek
úspěšnost: 50%
Stanoviště 7.2
Nad Novým rybníkem – očíslované stromy
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Jaký je součet těchto čísel?
odpověď: 35
úspěšnost: 100%
Stanoviště 7.8
Silnice Hlinky – Přílezy
OBÁLKA č. 1
otázka: Na stanovišti 1.2 (a též na 4.0) byla zelená cedule se symboly, znázorňujícími, co vše je v lese zakázáno dělat. Co vše tyto symboly zakazovaly? (k odpovědi můžete použít druhou stranu formuláře na odpovědi; hodnocení: za 6 správných odpovědí - 10 bodů, za 5 - 8 bodů, za 4 - 6 bodů, za 3 - 5 bodů, za 2 - 3 body, za 1 - 1 bod)
odpověď: zákaz odhazování odpadků, zákaz rozdělávání ohně, zákaz stanování, zákaz trhání rostlin, zákaz chovat se hlučně, zákaz jezdit na kole jinde než po cestě
úspěšnost: 88%
otázka: Místo na obrázku se nachází:
a) v Lokti
b) ve Františkových Lázních
c) v Teplé
odpověď: a
úspěšnost: 100%
Stanoviště 9.5
Křižovatka Hlinky / Přílezy / Javorná
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Sečtěte všechna čísla na těchto ukazatelích.
odpověď: 370
úspěšnost: 100%
Stanoviště 11.5
Český Chloumek
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Kolik dřevěných planěk je v těchto červených vratech?
odpověď: 20
úspěšnost: 100%
Stanoviště 12.5
Silnice Český Chloumek – Javorná, posed
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Kolik příček má žebřík na posed (horní dvojpříčku počítejte za jednu)?
odpověď: 28
úspěšnost: 100%
Stanoviště 14.1
Javorná
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Jaké pivo má reklamu u křižovatky?
odpověď: Radegast
úspěšnost: 100%
Stanoviště 15.2
Cesta z Javorné k čedičovému dolu – maringotky
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Jaká zvířata žijí v těchto maringotkách?
odpověď: včely
úspěšnost: 100%
Stanoviště 15.9
Silnice Číhaná – Německý Chloumek
OBÁLKA č. 2
otázka: Jaké je v České republice v současnosti nejčastější ženské křestní jméno?
odpověď: Marie
úspěšnost: 50%
otázka: Mezi obcemi Český Chloumek a Javorná (kilometráž 11.5 až 13.8) byla na několika sloupech podél silnice nastříkána vždy dvě stejná písmena:
a) BN
b) DS
c) HM
odpověď: b
úspěšnost: 100%
Stanoviště 17.5
Německý Chloumek
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Jaké číslo má poslední dům po pravé straně před koncem obce?
odpověď: 3
úspěšnost: 100%
Stanoviště 19.8
Silnice Hlinky – Bochov, 2 km před Bochovem
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Kolik sloupků má pravé svodidlo?
odpověď: 49
úspěšnost: 100%
Stanoviště 22.0
Bochov – náměstí
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Jaké číslo má dům, ve kterém je lékárna?
odpověď: 38
úspěšnost: 100%
Stanoviště 23.4
Bochov – nad nádražím
OBÁLKA č. 3
otázka: Na stanovišti 30.3 je kaplička s německými nápisy. Z jakého je roku?
odpověď: 1803, 2001 rekonstrukce
úspěšnost: 100%
otázka: Když se ve filmu „Adéla ještě nevečeřela“ setkal padouch „Zahradník“ se svým bývalým učitelem botaniky Albínem Bočkem, představil se jako baron Ruppert von Kratzmar, soukromý docent Faustovy univerzity:
a) v Apfelstrudelbergu
b) v Gemüsebergu
c) ve Wienerschnitzelbergu
odpověď: c
úspěšnost: 25%
Stanoviště 24.4
Cesta z Bochova do Bražce
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Co je na cedulce kromě slov „poškození se trestá“ ještě napsáno?
odpověď: zhušťovací bod
úspěšnost: 100%
Stanoviště 25.7
Bražec – sběrný dvůr odpadů
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Jaká je jeho provozní doba?
odpověď: pondělí 14-18 hodin
úspěšnost: 100%
Stanoviště 27.3
Silnice z Bražce
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Komu je do tohoto objektu zakázaný vstup?
odpověď: nepovolaným
úspěšnost: 100%
Stanoviště 29.3
Stružná
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Jaké číslo má v této obci „Kulturní dům“?
odpověď: 82
úspěšnost: 100%
Stanoviště 30.6
Silnice Činov – Žalmanov, závora se značkou
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Jakou?
odpověď: zákaz vjezdu
úspěšnost: 100%
Stanoviště 32.1
Za Žalmanovem – odbočka na pražskou silnici
OBÁLKA č. 4
otázka: Kdy vyjel v Karlových Varech na linku MHD poprvé kloubový autobus Karosa? (správně zodpovězené celé datum - 10 bodů, měsíc a rok - 5 bodů, pouze rok - 2 body)
odpověď: 3.4.2000
úspěšnost: 38%
otázka: Andělská Hora - torzo gotického hradu ležícího na nezalesněné skále vysoko nad stejnojmennou obcí. Hrad vznikl pravděpodobně koncem 14. století. První písemná zpráva o něm, pocházející z roku 1402,
a) ho nazývá Engelsburk a zmiňuje se o Boreši Hraběti z Oseka
b) ho nazývá Englesburk a zmiňuje se o hraběti Oseku z Boreše
c) ho nazývá Angelsburk a zmiňuje se o Oseckém hraběti Boreši
odpověď: a
úspěšnost: 100%
Stanoviště 34.3
Andělská Hora – obecní úřad
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Jaké má tento dům číslo?
odpověď: 18
úspěšnost: 100%
Stanoviště 35.0
Andělská Hora – odbočka na Dubinu
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jaké číslo má sloup u křižovatky?
odpověď: 38
úspěšnost: 100%
Stanoviště 38.0
Olšová Vrata – pumpa
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Pro co se nesmí voda z této pumpy používat?
odpověď: pro přípravu umělé výživy kojenců
úspěšnost: 100%