znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2015 - 21. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. ETAPA
Stanoviště 2.6
Lučiny, pomník

GPS 50°13'56'' 13°00'51''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Kdy zemřel Josef Schöttner?
odpověď: 7.9.1915
úspěšnost: 80%
Stanoviště 3.7
Cesta z Dubiny do Činova, závora

GPS 50°13'34'' 13°01'10''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Kolik je na ní bílých pruhů?
odpověď: 4
úspěšnost: 100%
Stanoviště 7.5
Cesta z Dubiny do Činova, infotabule

GPS 50°12'29'' 13°00'42''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Jaká společenstva kromě křovin a lesíků vznikla sukcesí na neobdělávané půdě a území bývalých vesnic?
odpověď: travinobylinná
úspěšnost: 100%
Stanoviště 9.7
Příjezd do Stružné od Činova

GPS 50°11'30'' 13°00'10''
OBÁLKA č. 1
otázka: Z jakého města je tato fotografie?
odpověď: Chomutov
úspěšnost: 60%
otázka: V písničce Ivana Mládka Defilé u moře se zpívá o průvodu mořských živočichů, kteří děkují osudu, že ještě neskončili v konzervách. V písni můžeme slyšet slova "chyběli jen krabové, jsou to srabové". Tato slova však nejsou originální. V původní verzi písně se zpívalo o jiném živočichovi, ale protože se nejednalo o živočicha mořského, ale sladkovodního, byla píseň přezpívána a dnes ji tak známe s kraby. O jakém živočichovi se zpívalo v originální verzi písně místo krabů?
odpověď: candát
úspěšnost: 10%
Stanoviště 11.0
Stružná, restaurace

GPS 50°10'56'' 13°00'18''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Kolik jednotlivých prken obsahují dohromady všechny lavičky v parčíku?
odpověď: 16
úspěšnost: 100%
Stanoviště 14.4
Bražec, odbočka do obce

GPS 50°10'33'' 13°02'23''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: V jakém roce byla vyrobena dopravní značka hlavní silnice před křižovatkou?
odpověď: 2003
úspěšnost: 90%
Stanoviště 16.8
Javorná (VÚ), transformátor

GPS 50°11'08'' 13°04'06''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Jaké má transformátor číslo?
odpověď: KV 0806
úspěšnost: 100%
Stanoviště 18.7
VÚ Hradiště, příjezd od Těšetic

GPS 50°11'06'' 13°05'33''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: 20 hodů různě barevnými kroužky na terčíky. Trefa shodné barvy za 2 body, trefa jiné barvy za 1 bod.
úspěšnost: 8%
Stanoviště 21.0
Radošov (VÚ), zábradlí

GPS 50°10'32'' 13°06'56''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Vpravo jsou dvě červeno-bílá zábradlí. Odhadněte vzdálenost mezi nimi.
odpověď: 11,5 m (odstupňovaná tolerance po ± 10 cm)
úspěšnost: 82%
Stanoviště 24.5
Luka, zrezivělé sloupky

GPS 50°09'25'' 13°08'52''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Kolik jich je?
odpověď: 21
úspěšnost: 100%
Stanoviště 26.9
Albeřice, posádkový dům armády

GPS 50°09'53'' 13°09'57''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Kolik oken je na tomto domě na straně přivrácené k autobusové zastávce?
odpověď: 26 (20 + 6)
úspěšnost: 80%
Stanoviště 29.4
Velký Hlavákov

GPS 50°09'48'' 13°11'56''
OBÁLKA č. 2
otázka: Jak se jmenuje film, ze kterého je tento obrázek?
odpověď: Buldoci a třešně
úspěšnost: 20%
otázka: Na stanovišti 32.8 pojedete kolem dvou domů s erbem. Co je to za erb?
odpověď: erb rodu Thurn-Valsassinů
úspěšnost: 50%
Stanoviště 32.8
Bělá, dům s erby

GPS 50°09'58'' 13°14'02''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Kolik řad cihel je na prvním ze dvou domů od základů pod erb?
odpověď: 68
úspěšnost: 80%
Stanoviště 35.1
Valeč, náves

GPS 50°10'29'' 13°15'15''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Z kolika svislých tyčí se skládá oplocení rybníčku?
odpověď: 337, z toho sloupek ve vrátkách složený z více menších (uznáváno 337 - 340)
úspěšnost: 100%
Stanoviště 38.6
Silnice Valeč - Podbořanský Rohozec, strom a posed

GPS 50°11'38'' 13°16'27''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Kolik příček má žebřík na posed?
odpověď: 14
úspěšnost: 90%
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Co je to za strom, který je u silnice nejblíže posedu?
odpověď: hrušeň
úspěšnost: 90%
Stanoviště 39.5
Silnice Valeč - Podbořanský Rohozec, Nová Ves

GPS 50°12'02'' 13°16'29''
OBÁLKA č. 3
otázka: Napište značku a typ automobilu na obrázku.
odpověď: Ford Focus
úspěšnost: 80%
otázka: Jedete sedačkovou lanovkou, jejíž sedačky jsou rovnoměrně rozmístěny a očíslovány postupně od 1 výše. Vaše sedačka má číslo 23. Přesně v polovině cesty jste v protisměru minuli sedačku s číslem 48. Kolik má lanovka celkem sedaček?
odpověď: 50
úspěšnost: 90%
Stanoviště 41.6
Podbořanský Rohozec

GPS 50°12'50'' 13°15'55''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Vynásobte počet modrých schránek s počtem modrých pruhů na tyči.
odpověď: 15
úspěšnost: 100%
Stanoviště 45.1
Nepomyšl

GPS 50°13'01'' 13°18'42''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Koho socha se nachází před kostelem?
odpověď: sv. Mikuláše
úspěšnost: 100%
Stanoviště 46.3
Silnice Nepomyšl - Brody, odpočívka

GPS 50°13'28'' 13°19'18''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: Poznejte jazyky, v jakých jsou napsané textové ukázky.
odpověď: správné řešení
úspěšnost: 55%
Stanoviště 49.2
Brody, křižovatka, dům č. 65

GPS 50°14'44'' 13°20'20''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Z kolika řad tašek se skládá střecha domu na straně přivrácené k vám?
odpověď: 19
úspěšnost: 100%
Stanoviště 49.9
Krásný Dvůr, obelisk, rozcestník

GPS 50°14'44'' 13°20'52''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Kolik centimetrů je žlutá tyč od země vysoká?
odpověď: 327 cm (odstupňovaná tolerance po ± 2 cm)
úspěšnost: 81%
Stanoviště 52.5
Krásný Dvůr, výjezd na Velikou Ves

GPS 50°15'21'' 13°22'15''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Jaké číslo má poslední dům po pravé straně před cedulí konce obce?
odpověď: 123
úspěšnost: 100%
Stanoviště 54.2
Veliká Ves, rybník

GPS 50°16'08'' 13°22'28''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Kolik bylo podél něj patníků?
odpověď: 19
úspěšnost: 90%
Stanoviště 57.7
Mory

GPS 50°16'50'' 13°24'47''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Jaká firma zde spravuje veřejné osvětlení?
odpověď: Eltodo
úspěšnost: 100%
Stanoviště 58.4
Mory, hřbitov

GPS 50°17'07'' 13°24'46''
OBÁLKA č. 4
otázka: V jakém roce jsme si v denním tisku mohli přečíst tuto zprávu?
odpověď: 1989
úspěšnost: 20%
otázka: Dvě mince dávají dohromady hodnotu 3 Kč, i když jedna z nich není koruna, jaké jsou to mince?
odpověď: koruna a dvoukoruna
úspěšnost: 80%
Stanoviště 59.5
Kněžice

GPS 50°17'19'' 13°25'45''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 21
otázka: Jaké číslo má poštovní schránka na návsi?
odpověď: 36
úspěšnost: 100%
Stanoviště 64.8
Čeradice

GPS 50°18'24'' 13°29'29''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 22
otázka: Kolik má zábradlí svislých tyčí?
odpověď: 22
úspěšnost: 90%
Stanoviště 68.4
Žatec, schody

GPS 50°19'14'' 13°31'48''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 23
otázka: Kolik jich bylo?
odpověď: 14
úspěšnost: 70%

2. ETAPA
Stanoviště 0.7
Žatec, u Ohře

GPS 50°19'35'' 13°31'45''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Sečtěte čísla, která jsou umístěna nad tyčemi se zelenými pruhy.
odpověď: 237 (resp. 474 z obou stran)
úspěšnost: 90%
Stanoviště 2.1
Libočany, most

GPS 50°19'56'' 13°30'49''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Jaké má číslo?
odpověď: 225-004
úspěšnost: 100%
Stanoviště 5.9
Silnice Žatec - Kadaň, sila

GPS 50°19'56'' 13°27'56''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Kolik jich je?
odpověď: 12
úspěšnost: 100%
Stanoviště 8.4
Chbany

GPS 50°19'59'' 13°25'51''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Podle jakého města dostala tato obec název?
odpověď: Cheb
úspěšnost: 100%
Stanoviště 10.0
Silnice Žatec - Kadaň, za obcí Přeskaky

GPS 50°19'56'' 13°24'31''
OBÁLKA č. 1
otázka: Napište značku a typ autobusu na obrázku.
odpověď: Karosa B961
úspěšnost: 60%
otázka: Před 1,5 km jste projížděli obcí Chbany. Tato obec jako první v regionu započala projekt na záchranu genofondu
a) třešní
b) hrušní
c) višní
odpověď: b
úspěšnost: 100%
Stanoviště 16.0
Silnice Žatec - Kadaň, odbočka na Podbořany

GPS 50°20'26'' 13°19'34''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Jaký je součet km údajů na modrých směrových ukazatelích před křižovatkou?
odpověď: 26
úspěšnost: 90%
Stanoviště 18.7
Rokle, poštovní schránka

GPS 50°21'12'' 13°17'52''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Za kolik hodin od dnešního poledne má být schránka vybrána?
odpověď: 21
úspěšnost: 100%
Stanoviště 22.4
Kadaň, nábřeží, hodiny

GPS 50°22'28'' 13°16'12''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: Kvíz.
odpověď: správná řešení
úspěšnost: 48%
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Čeho jsou tyto hodiny replikou?
odpověď: pražského orloje
úspěšnost: 90%
Stanoviště 23.4
Kadaň, nábřeží, tyče nad řekou

GPS 50°22'36'' 13°15'32''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Kolik z nich je červeno-bílých?
odpověď: 8
úspěšnost: 100%
Stanoviště 25.6
Cyklostezka z Kadaně do Klášterce, u Zásady

GPS 50°22'33'' 13°13'57''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Kolik je na mostě svislých kovových sloupků?
odpověď: 38
úspěšnost: 90%
Stanoviště 26.8
Cyklostezka z Kadaně do Klášterce, infotabule 4/4

GPS 50°22'42'' 13°13'16''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Kolik procent obyvatel měl Suchý Důl v roce 1991 oproti roku 1930?
odpověď: 10,6
úspěšnost: 100%
Stanoviště 30.7
Klášterec n.O., železniční most přes Ohři

GPS 50°23'02'' 13°10'59''
OBÁLKA č. 2
otázka: Máte proužek papíru přibližně 30 cm dlouhý a 2 cm široký. Prostředkem proužku (podélně) nakreslíte čáru. Pak proužek papíru v půlce jednou přetočíte a okraje spojíte k sobě (například lepidlem). Tím dosáhnete stavu na obrázku. Na kolik jednotlivých dílů se proužek rozdělí, pokud ho v půlce rozstřihnete podle nakreslené čáry?
odpověď: jeden
úspěšnost: 100%
otázka: Napište název známého seriálu, ve kterém vystupovala postava jménem Brigadýr Burác Žumpa.
odpověď: Ženatý se závazky (Married With Children)
úspěšnost: 0%
Stanoviště 31.7
Klášterec n.O., nám. Dr.E.Beneše

GPS 50°23'03'' 13°10'16''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Jaké číslo má dům, ve kterém sídlí městský úřad?
odpověď: 85
úspěšnost: 100%
Stanoviště 33.7
Klášterec n.O., Ohřecká louka

GPS 50°22'11'' 13°09'47''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Na jaký nápoj je reklama na proutěné stavbě za křižovatkou?
odpověď: Kofola + Gambrinus
úspěšnost: 60%
Stanoviště 36.3
Černýš, nad řekou

GPS 50°22'04'' 13°07'56''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: Jak se jmenuje nejbližší vrchol na druhé straně řeky proti vám?
odpověď: Javor
úspěšnost: 90%
Stanoviště 37.1
Černýš, u řeky

GPS 50°21'57'' 13°07'36''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Co je to za značku a typ?
odpověď: Wartburg 353
úspěšnost: 80%
Stanoviště 38.1
Okounov, most přes Ohři

GPS 50°22'08'' 13°06'53''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Kolik má zábradlí po pravé straně mostu svislých sloupků? (počítejte jen ty od země)
odpověď: 52
úspěšnost: 100%
Stanoviště 42.1
Kamenec, přístřešek

GPS 50°21'22'' 13°05'01''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: Najdi kočku, žábu, můru a psa (na čas).
úspěšnost: 57%
Stanoviště 46.6
Stráž nad Ohří, viadukt, železniční návěstidlo

GPS 50°20'20'' 13°03'15''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Jaké jsou jeho jednotlivé barvy odshora dolů?
odpověď: zelená, červená, bílá, žlutá (vše dobře 10 bodů, jinak 2 body za správnou barvu na správné pozici a 1 bod za správnou barvu na chybné pozici)
úspěšnost: 65%
Stanoviště 50.3
Cesta ze Stráže do Jakubova, posed

GPS 50°18'55'' 13°01'50''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Kolik příček má žebřík na posed?
odpověď: 11
úspěšnost: 100%
Stanoviště 51.7
Silnice Jakubov - Vojkovice, křížek

GPS 50°18'27'' 13°01'27''
OBÁLKA č. 3
otázka: K čemu slouží zařízení na obrázku?
odpověď: k děrování papírů
úspěšnost: 0%
otázka: Který známý český zpěvák letěl minulou neděli (6.9.) pravidelnou leteckou linkou z Prahy do Splitu?
odpověď: Michal David
úspěšnost: 0%
Stanoviště 52.0
Vojkovice

GPS 50°18'16'' 13°01'07''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Jaké číslo má dům sboru dobrovolných hasičů?
odpověď: 39
úspěšnost: 100%
Stanoviště 54.9
Velichov

GPS 50°17'00'' 13°00'31''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jaké číslo je do telefonní budky?
odpověď: 353 942 202
úspěšnost: 100%
Stanoviště 57.0
Radošov, dřevěný most

GPS 50°16'33'' 12°59'43''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 20
otázka: Kolik je v něm okének?
odpověď: 39
úspěšnost: 70%