znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2018 - 24. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

OTÁZKY A ODPOVĚDI
1. ETAPA
Stanoviště 1.2
Silnice Bečov - Nová Ves, odpočívadlo

GPS 50°04'49'' 12°49'05''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: Z kolika úzkých kulatých trámků se skládá konstrukce jeho střechy?
odpověď: 7
úspěšnost: 100%
Stanoviště 2.7
Starý Dvůr

GPS 50°05'17'' 12°48'25''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Jaký dopravní prostředek stojí na skruži před zeleným domem?
odpověď: kolečko
úspěšnost: 100%
Stanoviště 4.8
Nová Ves

GPS 50°05'02'' 12°46'46''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Jaké číslo budete volat na plynovou pohotovost?
odpověď: 1239
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.6
Dominova skalka

GPS 50°04'22'' 12°47'07''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Kdo nakreslil vřesovec pleťový?
odpověď: P. Procházka
úspěšnost: 100%
Stanoviště 9.3
Louka, schránky

GPS 50°03'17'' 12°48'15''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Čemu pomáhá samolepka na jejích prvních dvířkách?
odpověď: profesionálně stavět
úspěšnost: 100%
Stanoviště 11.2
Silnice Louka - Mnichov, křižovatka s II/230

GPS 50°02'55'' 12°47'49''
OBÁLKA č. 1
otázka: Které město je na obrázku?
odpověď: Hamburg
úspěšnost: 88%
otázka: Jakou barvu má skluzavka na dětském hřišti, které jste mohli vidět z křižovatky v obci na km 9,6?
odpověď: růžovou
úspěšnost: 50%
Stanoviště 12.0
Mnichovské hadce, vodárna

GPS 50°03'13'' 12°47'39''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Kolik úzkých svislých sloupků je na obou branách dohromady?
odpověď: 60
úspěšnost: 94%
Stanoviště 14.0
Mnichovské hadce, křižovatka s II/210

GPS 50°02'55'' 12°46'25''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: Jakou rostlinu nakreslil J. Hošek?
odpověď: rožec kuřičkolistý
úspěšnost: 100%
Stanoviště 15.0
Silnice Prameny - Mnichov, odpočívadlo

GPS 50°02'26'' 12°46'41''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Ve kterém roce byla zrušena mnichovská šibenice?
odpověď: 1790
úspěšnost: 100%
Stanoviště 18.5
Popovice

GPS 50°01'28'' 12°48'37''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Jaké číslo má dům, u kterého se nachází hodnotná roubená stodola s hrázděnou kolnou?
odpověď: 27
úspěšnost: 38%
Stanoviště 23.1
Nová Farma

GPS 49°59'51'' 12°50'59''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 10
otázka: Jakou max. rychlostí se smí jet v areálu, kde stojí vrak traktoru?
odpověď: 15 km/h
úspěšnost: 100%
Stanoviště 27.6
Dřevohryzská silnice, sloup el. ved.

GPS 49°58'47'' 12°53'29''
OBÁLKA č. 2
otázka: Jak se jmenuje kůň na obrázku?
odpověď: No time to lose
úspěšnost: 88%
otázka: Jaké číslo měla autobusová linka, podle které vystopoval Štěpán Šafránek svoji múzu v jednom z filmů Dušana Kleina o básnících?
odpověď: 117
úspěšnost: 50%
Stanoviště 28.5
Silnice Teplá - Dobrá Voda, odbočka

GPS 49°58'45'' 12°54'11''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: Na čas uběhnout trasu dlouhou cca 200 m a následně navléct nit do oka jehly.
úspěšnost: 38%
Stanoviště 31.4
Silnice Teplá - Dobrá Voda, odpočívadlo

GPS 49°58'54'' 12°56'32''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 11
otázka: Který den v týdnu se narodil pán, který u něj má pomník?
odpověď: pondělí
úspěšnost: 88%
Stanoviště 34.1
Dobrá Voda

GPS 49°59'17'' 12°57'41''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 12
otázka: Jací ptáci se nalézají na sloupku č. 1?
odpověď: kos černý, drozd zpěvný
úspěšnost: 96%
Stanoviště 37.7
Silnice Bezděkov - Úterý, hranice krajů

GPS 49°58'52'' 12°59'46''
OBÁLKA č. 3
otázka: Ve vozovém parku je 30 Karos a určitý počet Ikarusů. Každý den je v provozu 28 Karos a všechny Ikarusy, což je 95% všech autobusů. Kolik % vozového parku tvoří Ikarusy?
odpověď: 25%
úspěšnost: 88%
otázka: Jaký pták je na obrázku?
odpověď: zvonek zelený
úspěšnost: 100%
Stanoviště 40.0
Vidžín

GPS 49°58'00'' 12°59'04''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 13
otázka: V jakém č.p. se prodává štípané dřevo?
odpověď: 69
úspěšnost: 100%
Stanoviště 44.0
Úterý, výjezd směr Bezdružice

GPS 49°56'12'' 12°59'50''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 14
otázka: Z jakého roku je zemědělská stavba po levé straně?
odpověď: 1958
úspěšnost: 100%
Stanoviště 46.6
Nezdický potok

GPS 49°55'17'' 12°59'08''
OBÁLKA č. 4
otázka: Jak se jmenuje muž na obrázku?
odpověď: František Kriegel
úspěšnost: 0%
otázka: V obci, kterou jste opustili na km 44,0, se natáčel známý český seriál. V jakém autě těsně před svou smrtí jezdila jedna z jeho hlavních postav – veterinář?
odpověď: Wartburg kombi
úspěšnost: 13%
Stanoviště 50.6
Řešín

GPS 49°54'29'' 12°57'09''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 15
otázka: Jakou barvu mají vrata do areálu po pravé straně?
odpověď: stříbrnou
úspěšnost: 100%
Stanoviště 53.0
Horní Polžice, Pod Farským lesem

GPS 49°54'15'' 12°55'37''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 16
otázka: Jakou barvu má odpadkový koš v zastávce?
odpověď: modrou
úspěšnost: 75%
Stanoviště 54.9
Silnice Horní Polžice - Teplá, odbočka na Kamýk

GPS 49°54'57'' 12°54'40''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 17
otázka: Z kolika prken se skládá na blízkém posedu stěna vpravo od žebříku?
odpověď: 10
úspěšnost: 100%
Stanoviště 57.0
Silnice Horní Polžice - Teplá, hranice krajů

GPS 49°55'57'' 12°54'05''
OBÁLKA č. 5
otázka: Jaká značka a typ autobusu je na obrázku?
odpověď: Setra S6
úspěšnost: 88%
otázka: Kolik filmů bylo uvedeno během letošního MFF Karlovy Vary v sekci „Jiný pohled“?
odpověď: 29
úspěšnost: 75%
Stanoviště 59.2
Rozcestí u mlýnu Křepkovice

GPS 49°57'04'' 12°53'22''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 18
otázka: Jakou SPZ měl autobus karlovarské MHD evidenčního čísla, které vidíte na žluté ceduli se symbolem jízdního kola?
odpověď: KVA 43-79
úspěšnost: 88%
Stanoviště 61.7
Teplá - Klášter, bývalá škola

GPS 49°57'56'' 12°52'35''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 19
otázka: Jaká škola se nachází po pravé straně?
odpověď: národní
úspěšnost: 88%

2. ETAPA
Stanoviště 1.8
Mrázov

GPS 49°57'40'' 12°49'53''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 1
otázka: V jakém státě se nachází město z domu č.p. 32?
odpověď: Itálie
úspěšnost: 100%
Stanoviště 6.3
Služetín

GPS 49°59'06'' 12°48'05''
OBÁLKA č. 1
otázka: Jak se jmenuje rostlina na obrázku?
odpověď: merlík bílý
úspěšnost: 75%
otázka: V žádné z písní skupiny The Beatles není zmínka o:
a) Brooklynském mostě
b) Eiffelově věži
c) Ukrajině
odpověď: a
úspěšnost: 100%
Stanoviště 15.3
Teplá - Klášter, výjezd směr Kladruby

GPS 49°58'18'' 12°52'56''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 2
otázka: Jaké typy nákladních vozidel stojí za jeho bránou?
odpověď: Š706 MTS, Praga V3S
úspěšnost: 88%
Stanoviště 17.4
Silnice Teplá - Kladruby, odbočka do lesa

GPS 49°59'09'' 12°53'51''
OBÁLKA č. 2
otázka: Kdo napsal následující píseň?
odpověď: Elvis Presley / Ken Darby
úspěšnost: 69%
otázka: Jaký typ letadla je na obrázku?
odpověď: P-51 Mustang
úspěšnost: 97%
Stanoviště 18.0
Silnice Teplá - Kladruby, odpočívadlo

GPS 49°59'21'' 12°54'04''
ZVLÁŠTNÍ ÚKOL
úkol: Vypít nealkoholické pivo brčkem na čas.
úspěšnost: 38%
Stanoviště 19.5
Kladruby

GPS 49°59'49'' 12°55'10''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 3
otázka: Kdy bude možné v Mrázově odevzdat objemný odpad?
odpověď: 7.10. 8:00-8:15
úspěšnost: 88%
Stanoviště 22.2
Prachomety

GPS 50°00'37'' 12°56'58''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 4
otázka: Kdy byl založen královský pivovar Krušovice?
odpověď: 1581
úspěšnost: 100%
Stanoviště 24.1
Silnice Prachomety - Poseč, odbočka do lesa

GPS 50°01'15'' 12°56'06''
OBÁLKA č. 3
otázka: Z jakého filmu je následující obrázek?
odpověď: Acid house
úspěšnost: 75%
otázka: Auto na obrázku mohlo být vyrobeno v roce:
a) 1965
b) 1970
c) 1975
odpověď: b
úspěšnost: 75%
Stanoviště 25.8
Poseč

GPS 50°01'49'' 12°55'10''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 5
otázka: Jaké č.p. má poslední dům po levé straně?
odpověď: 24
úspěšnost: 100%
Stanoviště 27.0
Otročín, příjezd od Poseče

GPS 50°01'52'' 12°54'06''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 6
otázka: Jaké zvíře stojí po pravé straně?
odpověď: kráva
úspěšnost: 100%
Stanoviště 27.7
Otročín, křižovatka

GPS 50°01'49'' 12°53'34''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 7
otázka: V jaké jste nadmořské výšce?
odpověď: 610 m n.m.
úspěšnost: 100%
Stanoviště 31.7
Měchov

GPS 50°03'11'' 12°52'47''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 8
otázka: Jaké číslo má zdejší provozní středisko vodáren a kanalizací?
odpověď: 12
úspěšnost: 100%
Stanoviště 32.5
Chodov

GPS 50°04'10'' 12°51'48''
KONTROLNÍ OTÁZKA č. 9
otázka: Jakou barvu má dům, kde se ohlašují požáry?
odpověď: žlutou

Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / int in /data/web/virtuals/256103/virtual/www/sport/tour/archiv/otazky.php:140 Stack trace: #0 {main} thrown in /data/web/virtuals/256103/virtual/www/sport/tour/archiv/otazky.php on line 140