znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2012 - 18. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

KOMENTÁŘ K ZÁVODU

Ve dnech 8.-9. 9. 2012 proběhl již 18. ročník tradičního cyklistického orientačního závodu K293 TOUR. Po loňském přestěhování do středočeských končin se trasa navrátila opět na území Karlovarského kraje. Pořadatelem závodu byl Jakub Mráz, při závodě samotném mu asistovala Slávka Havelková.

Start první etapy proběhl na parkovišti před obchodním centrem Globus v  Jenišově u Karlových Varů. Dostavilo se celkem 19 závodníků, kteří utvořili 7 družstev. Někteří účastníci jeli K293 TOUR vůbec poprvé – za zmínku stojí především devítiletý Robin Míček, který v družstvu č. 1 se svým otcem Martinem Míčkem odhodlaně vyrazil vstříc 59km dlouhé první etapě.

Po loňském nákladu co do počtu kilometrů i převýšení volala většina účastníků po oddechovější trase, což bylo reflektováno. Trasa byla převážně rovinatá a její velká část byla vedena po cyklostezkách. Po startu absolvovali závodníci stoupání do Hor, v Loučkách je čekal první sjezd a po průjezdu Novým Sedlem a Královským Poříčím dojeli po cyklostezce č. 6 – Ohře do Sokolova. Po průjezdu Sokolovem se pokračovalo dále po zmíněné cyklostezce až do Nebanic, kde se většina skupin občerstvila v restauraci U Zlaté podkovy. K  velkému překvapení pořadatelů tímto místem jako první projela skupina č. 1 s nejmladším účastníkem závodu Robinem Míčkem, který nevypadal po 38mi ujetých kilometrech ani trochu unaveně a v klidu bez občerstvovací zastávky šlapal dál.

Za Nebanicemi závodníky čekal průjezd vesničkami poblíž Chebu a na závěr etapy objezd Jesenické vodní nádrže až do kempu v obci Stebnice, kde byl cíl první etapy. Navzdory spíše rekreačnímu charakteru tratě ji v předepsaném sedmihodinovém limitu stihly projet pouze skupiny č. 1 a 2. Skupiny č. 4 a 6 limit překročily o pár minut, výrazněji po limitu dojely skupiny č. 3, 5 a 7, které si pozorně nepřečetly prospekt a mylně se domnívaly, že limit je o hodinu delší. Pořadí po první etapě bylo velmi vyrovnané – mezi prvními třemi skupinami (č. 6, 4 a 7) byl rozdíl pouhých tří bodů.

Po celý den svítilo slunce a teploty se pohybovaly kolem příjemných 20°C, což je pro cyklistiku počasí takřka ideální. Ke spokojenosti závodníků přispělo i večerní posezení v zahradní restauraci v kempu, kde krom dobrého jídla a pití nechyběla díky Richardu Melicharovi a kytaře Luboše Poláka ani hudební vložka. Spát se tudíž šlo v poměrně pokročilou hodinu, ale ani tento fakt nezabránil všem závodníkům následující den včas odstartovat do druhé etapy.

Druhá etapa byla o 11 km kratší než první, ale co do terénu byla o trochu náročnější. Závodníci nejprve dokončili pomyslný okruh kolem Jesenice, aby opět projeli Nebanicemi a odtud přes Kaceřov vystoupali dlouhý kopec do Chlumu svaté Maří (někteří ve snaze získat body za obálkovou otázku vztahující se k odstaveným vozidlům Š706 MTZ dokonce 2x ) a dále přes Habartov a Svatavu do Sokolova. Poté přes statek Bernard do Královského Poříčí a odtud cyklostezkou č. 6 – Ohře do Lokte. Kousek za Loktem následoval nejnáročnější výstup celého závodu prudkou lesní cestou do Hor, kde u místní restaurace končila druhá etapa.

Po neblahých zušenostech s limitem z první etapy tu druhou většina družstev pojala v závodním duchu a jelikož vynechala i tradiční zastávky v hospodách po trase, byly nakonec skupiny  č. 4 a 5 v místě poslední obálky o chvilku dřív, než ji tam pořadatelé nainstalovali. Sedmihodinový limit zvládly tentokrát všechny skupiny bez problémů, pouze ve skupině č. 7 byla po průjezdu Habartovem nucena ze závodu odstoupit Jana Nyklová, kterou přepadla horečka.

Počasí přálo závodníkům i při druhé etapě, a tak vesměs spokojeni nad sklenicemi Kofoly vyčkávali v Horách v restauraci, až dojedou poslední skupiny, případně až některé skupiny, co dorazily dříve, dokončí nákupy nebo ukončí komunikaci se svými „přáteli na telefonu“ ve snaze posbírat ještě nějaké ty body navíc za správné odpovědi na obálkové otázky.

Závod nakonec vyhrála skupina č. 7 ve složení Helena Nyklová 2, Jana Nyklová, Jan Nykl, a to díky vyronaným výkonům v obou etapách, o 19 bodů před skupinou č. 4 – Richard Melichar, Kamil Kalaš, Jakub Votápek. Bronzovou příčku nakonec obsadilo družstvo č. 6 – Lubomír Polák, Pavlína Bartošová, kterým se nepodařilo v silné konkurenci uhájit prvenství z první etapy. Za zvláštní vyzdvihnutí stojí rozhodně i výkon malého Robina Míčka ve skupině č. 1, která přestože skončila o 7 bodů poslední, dokončila obě etapy v  předepsaném časovém limitu.

Organizace příštího ročníku K293 TOUR byla svěřena pro změnu externímu pořadateli (celkově v historii již potřetí), kterým bude mnohonásobný účastník závodu Kamil Kalaš, tudíž lze očekávat, že se závodníci podívají opět na Chebsko.