znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2019 - 25. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

KOMENTÁŘ K ZÁVODU

O víkendu 14. a 15. září 2019 se uskutečnil již 25. ročník cyklistického závodu K293 tour. Na start závodu v krušnohorském městečku Abertamy se dostavilo rekordních 34 účastníků (z toho 6 nováčků) a ti vytvořili 9 družstev:
1. Petr Brož, Martin Procházka, Gabriela Javůrková, Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek
2. Alena Kreslová, Kamila Hofmanová, Jiří Bohdanecký, Lucie Fošenbauerová
3. Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr, Vladimír Kos, Dieter Schimm
4. Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká
5. Jan Horák, Jiří Švehla
6. Kamil Kalaš, Milan Jakubčík, Jiří Niebauer
7. Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Matěj Kundrát, Eliška Kundrátová
8. Helena Nyklová, Petr Nykl, Jan Jankovský, Jana Monro, Robert Monro
9. Jakub Votápek, Slávka Havelková, Jakub Mráz
Družstvo č. 3 navíc nezávodně doprovázel Zbyněk Bendl.

První družstvo odstartovalo přesně v 10 hodin a v úvodní části závodu se všichni hned zahřáli, když vystoupali na blízký vrchol Plešivec. Kousek pod Plešivcem pak narazili na první pořadatelské stanoviště. Narozdíl od ročníků předchozích, kdy se na trase nacházela pořadatelská stanoviště sporadičtěji (1 až 2 na etapu), čekalo v letošním ročníku na závodníky takových pořadatelských stanovišť celkem 9 (5 v první etapě a 4 v etapě druhé). To zmíněné úplně první bylo bráno spíše oddechovou formou - závodníci měli podle zvukových ukázek poznat 10 známých českých filmů. A podle očekávání si vedli dobře - nepoznaných filmů bylo minimum.

Ne úplně šťastně probíhala první etapa pro družstvo číslo 6, které už na pátém kilometru zmátla povalená cedule cyklotrasy (podle které se mělo jet) a vydalo se špatným směrem. Jak už to podle zákona schválnosti bývá, bylo to dolů pořádným klesákem, který si pak muselo vyšlápnout zpět nahoru.

V následujícím úseku se všem otevřel pohled na nejvyšší vrchol Krušných hor - Klínovec a někteří už možná dopředu správně nepochybovali o tom, že na tento vrchol zavítají. Aby to však neměli tak těžké, zařadili pořadatelé do etapy jízdu lanovkou Jáchymov - Klínovec, která závodníkům ušetřila necelých 500 metrů stoupání. Těsně předtím, než nasedli na lanovku, si závodníci na jednom z pořadatelských stanovišť vyzkoušeli střelbu z luku, kde bylo dosaženo velmi rozmanitých výsledků - od plného počtu bodů, kterého dosáhlo družstvo č. 3, až po střelecké pokusy, které šly zcela mimo terč.

Vyjetím lanovkou na Klínovec se závodníci rozloučili s nepříjemnými stoupáky a následná trasa již vedla až do cíle etapy pohodovými a nenáročnými cestami - přes Boží Dar a osadu Rýžovna do Podlesí poblíž Potůčků. Ještě před cílem však na závodníky čekalo poslední pořadatelské stanoviště, kde byl relativně velmi jednoduchý úkol - sníst Tatranku na čas. Každého asi napadne, že na tom nic není a že to bude pár vteřin, ale výsledné časy (většinou mezi 1 a 2 minutami) dokazují pravý opak. Naprosto nejrychlejší byl s časem 39 vteřin Matěj z družstva č. 7.

V průběžném vyhodnocení bylo po první etapě nejlepší družstvo č. 8, následované družstvy č. 4 a 7. Rozdíly však byly minimální (např. mezi 3. a 7. místem pouhých 13 bodů), takže bylo rozhodně ještě ve druhé etapě o co bojovat. Ta startovala v neděli v 9 hodin a poprvé v historii závodu zavedla účastníky na území jiného státu, když 8 kilometrů trasy vedlo přes Německo. V Německu se nacházela i ten den první obálka s otázkami, které byly o to složitější, že byly zadány v Němčině. Přesto si ale s otázkami většina skupin zdárně poradila.

Z Německa se závodníci vrátili do českého Jelení, odkud se pokračovalo přes Chaloupky do Nových Hamrů a dále přes Tisovou a Pernink do místa cíle - Abertam. Cestou na závodníky opět čekalo několik pořadatelských stanovišť s různými úkoly. Ten poslední byl (stejně jako v předešlé etapě) relativně jednoduchý - závodníkům byla odříkávána cesta autobusu po zastávkách s tím, kolik kde vystoupilo a nastoupilo cestujících, a úkolem bylo počítat. Jednalo se však o chyták - zatímco každý očekával otázku „Kolik zbylo v autobuse cestujících?“, otázka zněla „Kolik bylo zastávek?“. Většina družstev tak musela tipovat a jen dvěma se to podařilo správně.

Tak jako každý rok, probíhala v cíli nejdříve rozprava nad správnými odpověďmi (tradičně už například, zda svislé příčky zábradlí jsou i ty nosné či nikoliv). Nejvíce spornou se však ukázala otázka na původní počet míst parkoviště v Potůčkách, kde organizátoři očekávali odpověď 80, zatímco družstvo č. 6 napočítalo 77 a trvalo na své odpovědi. Na základě předložených argumentů byly nakonec uznány odpovědi obě. Po skončení závodů však ještě pořadatelé dané stanoviště prověřili, na základě starších leteckých snímků dali za pravdu družstvu č. 6 a dodatečně byl všem ostatním družstvům unížen počet bodů o 10 (s výjimkou družstva č. 9, které uvedlo do odpovědního formuláře obě varianty - 80 i 77). Tím došlo ještě k drobným korekcím v pořadí, které však neměly vliv na pozice medailové.

Největší boj o první místo svedla družstva č. 4 a 8. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo č. 4 (Václav Bohdanecký a Petra Bohdanecká), když bylo o pouhé 2 body lepší než družstvo č. 8 (Helena Nyklová, Petr Nykl, Jan Jankovský, Jana Monro a Robert Monro). Třetí místo z první etapy obhájilo i celkově družstvo č. 7 (Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Matěj Kundrát a Eliška Kundrátová). Doufáme, že se všem letošní ročník líbil a že se společně potkáme u příštího - 26. ročníku, který budou pořádat Kamil Kalaš a Milan Jakubčík.