znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2013 - 19. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

KOMENTÁŘ K ZÁVODU

19. ročník tradičního cyklistického orientačního závodu K293 TOUR proběhl ve dnech 7. a 8. 9. 2013 za účasti 13 nováčků. Díky této skutečnosti bylo maximum v počtu závodníků z r. 2009 překonáno o 5 účastníků s celkovým počtem 30 lidí v 11 družstvech. Poděkování za dobrou propagaci závodu proto náleží Zbyňku Tluchořovi a Ditě Lorencové. Nováčky, pro změnu v kategorii pořadatelé, byli Kamil Kalaš a Marek Flaška.

Za místo startu (myslíme si, že dobře) byla zvolena příhraniční vesnička Starý Hrozňatov nacházející se 6 kilometrů od Chebu. Všichni dorazili včas a v dobré náladě, čemuž jistě přispělo ideální slunečné počasí. Družstva se vydávala na start v 5 minutových intervalech a hned na začátku je čekalo téměř kilometrové stoupání k areálu kaple Maria Loreto, kde zřejmě většinu závodníků mohla překvapit absence kontrolní otázky, která by se vztahovala k tomuto komplexu budov. Poté následoval příjemný sjezd a dlouhá rovinka kolem Jesenice s krátkým úsekem polní cesty až k chatové osadě s názvem Mechová. Trasa kolem ní byla bez zastávek a dále vedla přes obec Stebnice, kterou mnozí pamatují z loňska.

Další zastávka byla až na 11. kilometru, kde se měřil obvod vagonu, což zvládla všechna družstva. Na stanovišti 12.5 před hlavní silnicí, kterou měl závod v tomto bodě jen protnout, byla důmyslně ukryta obálka č. 2 v trávě u betonového sloupu. Tou dobou již měli pořadatelé naspěch s tím, aby se jinou rychlejší cestou přesunuli na stanoviště 13.7, kde byly na klidné asfaltové cestě prověřeny krátkým kvízem zeměpisné znalosti Spojených států resp. jejich jednotlivých států. I v tomto úkolu si vedla všechna družstva dobře. Za zmínku však stojí družstvo č. 5, které navzdory tomu, že mělo jen jednoho dospělého člena, napsalo nejvíce států správně, a sice 40.

Na stanovišti 14.1 byli zaskočeni snad všichni, neboť posed, který měl být předmětem kontrolní otázky, byl během dvou týdnů přestěhován nalevo od silnice. A protože byl v prospektu lokalizován vpravo, musela být otázka zrušena, což byla velká škoda, uvážíme-li, že se všechna družstva ve svých odpovědích dosti různila.

Asi 7 týmům činila potíž kontrolní otázka na 16. kilometru, kde bylo nutno spočítat z pomníčku, kolika dní se dožil Ismail Dursun. Dalším místem, kam se postupně všichni přesouvali, byla obec Milíkov. Hospodu v ní téměř všechna družstva využila k poobědvání a načerpání sil do dalších kilometrů. Na její venkovní terase byli všichni tak zaujati detailem automobilu z 1. obálky, že si ani nevšímali, jaké stromy rostou kolem nich.

Dále se trasa klikatila přes obce Úbočí, Dolní Žandov a Horní Žandov až ke stanovišti 33.9, kde bylo připraveno (nepočítaje start) druhé stanoviště pořadatelů. Zde byla kontrolní otázka související s geometrií. Mezi 3 stromy byl trojúhelník vyznačen napnutým provázkem a znamenal pro všechny další výzvu, kdy se měla počítat jeho plocha. A tak všem nezbývalo, než se pustit do velmi přesného měření a počítání. Větším oříškem se pak ukázal test všeobecných znalostí, na který byl určen čas 10 minut. Na tomto místě museli být rovněž někteří závodníci, signalizující, že je opouštějí poslední zbytky sil, ubezpečeni, že se jedná o poslední větší stoupání a že je ve druhé polovině první etapy čeká příjemná trasa se svažujícími se či rovnými úseky. Na vrcholu stoupání byla obec Krásné. V obci Tři sekery na 37. kilometru kupodivu neuvedla většina družstev správně barvu, kterou byly opatřeny brankové konstrukce na místním fotbalovém hřišti.

Poté se přes obce Chodovská huť, Broumov, Zadní Chodov, Trstěnice a Horní Ves závodníci propracovali až k Panské rozhledně, kde bylo nutné ke splnění kontrolní otázky spočítat, kolikastupňové schodiště vede na její vrchol. Nedokážeme určit, kolik účastníků se nahoře dokázalo pokochat překrásným výhledem. A kolik se jich nahoře hned otočilo majíce v hlavě především nedořešené teoretické otázky a vidinu co nejlepšího výsledku po prvním dni závodu. Potom již následoval sjezd do Velké Hleďsebe, cíle první etapy.

Obsluha kempu připravila k večeři guláš a po vyhodnocení výsledků prvního dne se většina účastníků bavila do pozdních nočních hodin.

Ráno po snídani čekal na všechny meziúkol, jímž byl petanque. Každé družstvo mělo 6 hodů na stejnou přibližně 12 metrovou vzdálenost, přičemž se zaznamenal pouze nejlepší pokus.

Druhý den závodu byl vzhledem ke zvolenému nenáročnému profilu a kratší délce tratě očekáván (alespoň u prvně odstartovaných družstev) časný dojezd do cíle, a tak se pořadatelé hned po tom, co poslední družstvo opustilo kemp, přesunuli na stanovište 28.2. Zde čekal na všechny nejprve test podobný tomu sobotnímu (opět bez použití mobilů) se všeobecnými otázkami a pak ještě jeden úkol zaměřený na krákodobou paměť, kdy bylo nutno si zapamatovat co nejvíce z 50 světoznámých (nebo alespoň v Česku známých) osobností během 90 sekund a za 12 minut jich poté co nejvíce napsat. Příležitosti zařadit se mezi velikány využili pořadatelé. Nebyli však bohužel pro řadu družstev na fotkách k poznání. Dalo se to možná přičíst navrub tomu, že závodníci byli chvilku předtím na obědě v obci Tuřany, která je dobrou hospodou proslulá.

Těsně po tom, co toto stanoviště opustilo družstvo č. 9, jedoucí aktuálně na posledním místě, telefonovalo již z cíle družstvo č. 6. Navíc se objevila další komplikace, když se ukázalo, že v prospektu chybí odbočka k letišti v Horních Dvorech na 36.6 km, čímž vznikl pro družstva č. 1, 2 a 5 navigační problém, který bylo nutno vyřešit telefonicky a za to se všem postiženým pořadatelé upřímně omlouvají.

Po zdolání velmi příjemných posledních 20 kilometrů trasy následoval dojezd do cíle, což podle očekávání zvládla všechna družstva v časovém limitu a dobré kondici. Odpolední déšť tak překvapil na trati asi jen polovinu družstev. Pokud by přišel o hodinu dříve, velmi by zkomplikoval zadávání úkolů na stanovišti 28.2.

Celkové pořadí se ve druhé etapě s výjimkou 1. a 2. místa ještě promíchalo. A protože družstvo č. 9 ve složení Lubomír Polák, Jakub Mráz a Jiří Niebauer svůj bodový náskok ze soboty ještě zvýraznilo, mohlo se po zásluze radovat z celkového vítězství. Radost byla o to větší, že se jednalo u všech o jejich vůbec první vítězství v K293 TOUR. Doufáme, že rok 2013 posloužil jako dobrá pozvánka pro příští jubilejní 20. ročník.