znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

 < předchozí ročník K293 TOUR 2016 - 22. ročník následující ročník > 
Základní statistika Výsledky Prospekt Otázky a odpovědi Mapa Komentář

KOMENTÁŘ K ZÁVODU

Pro rok 2016 se pořádání orientačního cyklistického závodu, který má již značnou a nepřetržitou 21 letou tradici příprav, ujali Milan Jakubčík a Kamil Kalaš. Tedy dvojice, která již v K293 TOUR určité zkušenosti nasbírala. Závod se konal v obvyklý termín, tedy druhý zářijový víkend. Startovalo se od nekuřácké restaurace Tango u fotbalového hřiště v chebské čtvrti Háje. Dopředu se přihlásilo 35 lidí, ale potom část z nich svou účast odvolala (přestože předpověď počasí snad nemohla být lepší). I to však stačilo na nejtěsnější překonání maxima v počtu startujících z roku 2013.

Krátce před startem bylo důležité, avšak problematické, domluvit se všemi účastníky skladbu jídelníčku na celý víkend. Ze 31 závodníků se utvořilo 10 družstev a startovalo se po 8 minutách. První den s orientací na trati ani kontrolními otázkami žádné větší problémy nebyly. Pouze vtipná vracecí otázka na počet protitankových zátarasů ve Vojtanově znamenala různé odpovědi. Teoretické otázky vzhledem k dostupnosti informací, které dnes poskytují nejmodernější komunikační technologie, také žádnému z družstev výraznější potíže nečinily. Takže se nejen pro celý letošní závod, ale do budoucnosti ukazuje být rozhodující existence speciálních různorodých úkolů. Letos jich bylo pro obě etapy celkem 7, a to na čtyřech stanovištích.

Hned na prvním bylo nutné poznat ukázky 12 filmových melodií a prokázat znalost hlavních měst nových států vzniklých rozpadem SSSR a Jugoslávie. Výsledky těchto úkolů byly pro pořadatele rozhodně velkým překvapením. Na druhém stanovišti, kde bylo zapotřebí kromě znalostí také důvtipu, byl výsledek již o něco lepší. Sobotní etapa vedla z Chebu přes Komorní Hůrku, Františkovy Lázně a dále potom přes obce Ostroh, Poustka, Vojtanov, Skalná, Velký Luh, Plesná do Lubů. Měřila pouhých 47,1 km, a tak závodníci postupně přijížděli do cíle k penzionu Kozabar v poměrně čerstvém stavu. Za zmínku určitě stojí hned 3 technické problémy u družstva č. 5, kdy po 5 kilometrech nejprve praskl řetěz Jiřímu Bohdaneckému. Obětavě to přijel opravit pan Václav Florian, který má v Chebu prodejnu a servis kol "Sportflori", který rovněž věnoval do soutěže pro vítězná družstva 10 cykloduší. Kamila Hofmanová musela lepit píchlé kolo. A smůla se nevyhnula ani Romanu Švecovi, kterému rupl drát v kole.

Po prvním dnu bylo ve vedení družstvo č. 10 s velmi malým náskokem 5 bodů před družstvem č. 7 a na 3. místě si dobře vedlo družstvo č. 5 se smazatelnou ztrátou 13 bodů na první místo. Takže se pochopitelně zdálo, že mezi těmito třemi družstvy se rozhodne o celkovém vítězi, protože ztráta v pořadí čtvrtého družstva č. 1 byla již 42,5 bodu.

Druhá etapa zavedla všechny po 9 kilometrech na překrásné místo Vysoký kámen. Pořadatelé zatím zůstali na startu, aby připravili další 2 úkoly. První byl akčnější, když se musely házet na cíl dřevěné kostky. Druhým úkolem bylo poznat obraz Mikoláše Alše "Setkání Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína", jenž byl zakryt 25 kostičkami. Poslední úkol byl v Kaceřově a jednalo se o malý ústní vědomostní test. V Kaceřově také většina družstev poobědvala.

K závěru byly ještě náročnější kontrolní počítací otázky, a sice oblouky na chebském viaduktu a kolik tenisových hřišť je v areálu. A krátce na to se již po absolvování 56,3 km všechna družstva dostala v pořádku do cíle. Obsluha restaurace byla tak laskavá, že pro závěrečné vyhodnocení a večeři poskytla salonek. Sčítání výsledků proběhlo o dost rychleji než předešlý večer. Vítězem se stalo družstvo č. 8 ve složení Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr, Vladimír Kos a Petr Nykl, které dokázalo smazat 90 bodovou ztrátu a posunulo se z pátého místa na první s celkovým ziskem 905,5 bodu. Na druhém místě skončilo družstvo č. 7 Hana Regnerová, Albert Regner, Jana Mašková a Vlastimil Petrůj s 903 body a na místě třetím vedoucí tým ze soboty č. 10 Helena Nyklová, Luboš Polák a Jakub Mráz s 900 body.

Určitě je dobré rovněž zmínit, že K293 TOUR zaznamenala svého stého účastníka, kterým se stal Tomáš Javůrek, jež byl jedním z 10 závodníků účastnících se letos poprvé a doufáme že nikoliv naposled.